Aktuality

Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska má dlhoročnú spoluprácu s Filozofickou fakultou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. aj vďaka tomu mohli zástupcovia spoločností ASAP-Translations.com, EXE Localization a Otago translations prísť študentom prekladateľstva predstaviť prácu v prekladateľských spoločnostiach a prezradiť aj niečo z...

Správna rada Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska na svojom pravidelnom jesennom zasadnutí 15. novembra 2022 v Nitre jednohlasne schválila žiadosť o členstvo spoločnosti Yamagata Europe NV Bratislava - organizačná zložka.

Stredná Európa je veľký a rozmanitý región, takže pôvodní organizátori konferencie Meet Central Europe, Rakúsko, Česká republika, Maďarsko a Slovensko, sa každý rok snažia zdieľať svoju platformu s cieľom poskytnúť dodatočnú viditeľnosť ďalšej krajine mimo týchto pôvodných zakladajúcich členov.

Slovo stáž má rôzne konotácie, no v LEXIKE ide naozaj o tvrdú prácu :). Ak sme teraz nikoho neodradili, sme iba radi. Cieľom stáže je ponúknuť šikovným študentom možnosť vyskúšať si reálnu prácu v prekladateľskom prostredí a zároveň získať spätnú väzbu od profesionálneho lingvistu, ktorá im pomôže napredovať.

Bez prekladu by bol svet nudnejším, chudobnejším a menej rovnocenným miestom - z ekonomického aj kultúrneho hľadiska. V tomto svete by len "niekoľko vyvolených" so znalosťou cudzích jazykov malo prístup k tovarom, informáciám a kultúre z iných krajín.

Z dôvodu neistoty a rizík vyplývajúcich zo šírenia koronavírusu sa organizátori konferencie Meet Central Europe rozhodli, že za súčasných okolností musí byť hlavnou prioritou zdravie a bezpečnosť delegátov, rečníkov, sponzorov a ich rodín.