Aktuality

Správna rada Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska na svojom pravidelnom jesennom zasadnutí 15. novembra 2022 v Nitre jednohlasne schválila žiadosť o členstvo spoločnosti Yamagata Europe NV Bratislava - organizačná zložka.

Stredná Európa je veľký a rozmanitý región, takže pôvodní organizátori konferencie Meet Central Europe, Rakúsko, Česká republika, Maďarsko a Slovensko, sa každý rok snažia zdieľať svoju platformu s cieľom poskytnúť dodatočnú viditeľnosť ďalšej krajine mimo týchto pôvodných zakladajúcich členov.

Slovo stáž má rôzne konotácie, no v LEXIKE ide naozaj o tvrdú prácu :). Ak sme teraz nikoho neodradili, sme iba radi. Cieľom stáže je ponúknuť šikovným študentom možnosť vyskúšať si reálnu prácu v prekladateľskom prostredí a zároveň získať spätnú väzbu od profesionálneho lingvistu, ktorá im pomôže napredovať.

Bez prekladu by bol svet nudnejším, chudobnejším a menej rovnocenným miestom - z ekonomického aj kultúrneho hľadiska. V tomto svete by len "niekoľko vyvolených" so znalosťou cudzích jazykov malo prístup k tovarom, informáciám a kultúre z iných krajín.

Z dôvodu neistoty a rizík vyplývajúcich zo šírenia koronavírusu sa organizátori konferencie Meet Central Europe rozhodli, že za súčasných okolností musí byť hlavnou prioritou zdravie a bezpečnosť delegátov, rečníkov, sponzorov a ich rodín.

V týchto dňoch prebieha prieskum trendov, očakávaní a výziev na trhu prekladateľských služieb.
Podobne ako v predošlých rokoch, vyplnenie tohto anonymného prieskumu Vám zaberie cca 15 minút.

Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska podporila tento rok prekladateľskú súťaž stredných škôl Nitrianskeho, Trnavského a Trenčianskeho kraja "Mladý prekladateľ", organizovanú Katedrou translatológie UKF v Nitre.

Tretí ročník konferencie Meet Central Europe sa uskutoční v dňoch 7. - 9. októbra v meste Innsbruck, v Rakúsku. MCE je jedinečná platforma pre každoročné stretnutie prekladateľov a prekladateľských spoločností nielen zo strednej Európy.