Aktuality

V rovnaký deň, 8.11. prezidentka Katarína Absolonová predstavila na hodine u PhDr. Zory Širokej študentom anglického jazyka činnosť Asociácie a vysvetlila, akou formou prebieha vo firme ASAP-translation študentská stáž. Následne Emília Kosztolányiová z firmy Yamagata podrobne opísala prácu projektového manažéra.

Dňa 8.11. sa prezidentka Katarína Absolonová za Asociáciu a za svoju firmu ASAP-translation zúčastnila ako zástupca praxe na rokovaní Rady kvality Filozofickej fakulty Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave. Vyjadrila uznanie, že univerzita vytvorila priestor pre zástupcov z praxe/ potenciálnych zamestnávateľov vyjadriť sa k učebným osnovám...

Dňa 24.10. prezidentka Katarína Absolonová predstavila na prednáške katedry jazykov Fakulty manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave u PhDr. Jozefa Štefčíka motiváciu vzniku a činnosť Asociácie, svoju firmu ASAP-translation, možnosti stáží pre budúcich absolventov a pridanú hodnotu prekladateľskej spoločnosti. Emília Kosztolányiová za ...

Dňa 23.10. sa Asociácia prezentovala v zastúpení Kataríny Absolonovej za ASAP-translation, Michala Kmeťa za Otago a Maji Novkovic za exe na katedre translatológie Univerzity Mateja Bela na hodine u PhDr. Martina Djovčoša. Predstavili Asociáciu, fungovanie prekladateľských spoločností a postupy projektového manažmentu.

17.-19.10. sa v Budapešti uskutočnila konferencia Meet Central Europe spoločne organizovaná slovenskou, českou, maďarskou a rakúskou asociáciou prekladateľských spoločností. Zúčastnili sa na nej Michal Kmeť z Otago, Rado Tihlárik z exe, Radka Vegrichtová z Alias a Peter Zoričák z Tetras. Rado figuroval aj v panelovej diskusii na tému Očakávania,...

Dňa 19.10. sa prezidentka asociácie Katarína Absolonová z ASAP-translation zúčastnila ako zástupkyňa prekladateľských spoločností panelovej diskusie na Hieronymovych dňoch v Moyzesovej sále Filozofickej fakulty Univerzity Komenského na pozvanie PhDr. Pavla Švedu. Horúcou témou diskusie bolo, ako sa za posledné roky vyvíjalo ohodnotenie...

Linguamarket

18.10.2023

Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska sa 18.10. v zastúpení prezidentky Kataríny Absolonovej z ASAP-translation a vendor manažérky Simony Pralovskej z Lexiky zúčastnili tohtoročného trhu pracovných pozícii pre lingvistov v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Študentom predstavili činnosť Asociácie, formu a výhody...

S hrdosťou oznamujeme, že slovenská asociácia spolu s českou, maďarskou a rakúskou získali za zorganizovanie konferencie Meet Central Europe prvé miesto v súťaži Aktivita asociácie pre rok 2023, vyhlásenej Európskou asociáciou prekladateľských spoločností. Cena bola odovzdávaná počas galavečera dňa 21.9. v Londýne.

TIC

20.09.2023

Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska finančne podporila dôležitú Medzinárodnú prekladateľskú konferenciu, ktorá sa konala v Bratislave 20.-22.9. a organizovali ju UKF, UK, UMB, SAV a DGT.