Spolupráca a aktivity

Spolupráca so vzdelávacími inštitúciami

Členovia asociácie každoročne formou prezentácií študentom na spolupracujúcich univerzitách predstavujú činnosť prekladateľských spoločností a samotného prekladateľského odvetvia.  Poskytujú tiež priestor na odborné stáže študentov.

V súčasnosti spolupracujeme s:

  • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  • Ekonomická univerzita v Bratislave
  • Univerzita Komenského v Bratislave
  • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Meet Central Europe Conference

V spolupráci s asociáciami prekladateľských spoločností z Česka, Maďarska a Rakúska ATCSK od roku 2018 organizuje medzinárodnú konferenciu Meet Central Europe zameranú na spoluprácu medzi prekladateľskými agentúrami, prekladateľmi a ďalšími odborníkmi v odbore.