Predsedníctvo

Predsedníctvo ATCSK


PredsedníčkaKatarína Absolonová

Tajomníčka: Maja Novković

Revízna komisia: Martin Eichler, Peter Zoričák