Predsedníctvo

Predsedníctvo ATCSK


Predseda: Michal Kmeť

Tajomníčka: Katarína Absolonová

Revízna komisia: Rado Tihlárik, Peter Zoričák