Výročné zasadnutie FIT Europe 2018

21.11.2018

FIT Europe je stavovská organizácia, ktorá združuje prekladateľské organizácie pôsobiace v Európe a jej cieľom je šíriť informácie o preklade, tlmočení a terminológii, ponúkať vzdelávacie aktivity a spolupracovať s odvetvím jazykového priemyslu a univerzitami.


Výročné zasadnutie FIT Europe 2018 sa bude konať 24.11.2018 v Haagu, v Holandsku. Slovenskú republiku bude zastupovať Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry (SSPOL), ktorej účasť na podujatí podporil Fond na podporu umenia.

Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry (SSPOL) je dobrovoľná stavovská organizácia prekladateľov odbornej, vedeckej a špecializovanej literatúry, ktorých východiskovým alebo cieľovým jazykom je slovenčina, prípadne niektorý z jazykov národnostných menšín žijúcich na území Slovenskej republiky. Vznikla v roku 1990 a v súčasnom období združuje viac ako 130 prekladateľov a tlmočníkov, ktorí prekladajú z 27 jazykov sveta.