Výročné zasadnutie ATCSK

05.03.2018

Dňa 1. marca 2018 sa v priestoroch spoločnosti Tetras s.r.o. v Žiline uskutočnilo výročné zasadnutie správnej rady Asociácie prekladeľských spoločností Slovenska.

Na zasadnuti bola schválená prihláška spoločnosti exe, a.s. ktorá sa týmto stala riadnym členom ATCSK.

Prezident asociácie Michal Kmeť a tajomníčka Asociácie pani Katarína Tkáčová informovali zúčastnených o činnosti ATCSK za uplynulý rok a o návrhoch na plán činnosti na ďalší rok.

Medzi účastníkmi najviac rezonovali návrhy na posilnenie spolupráce s akademickými pracoviskami pripravujúcimi budúcich prekladateľov a ďalších pracovníkov pre prekladateľské odvetvie ako aj medzinárodná konferencia Meet Central Europe pripravovaná v spolupráci s asociáciami prekladateľských spoločností z Česka, Rakúska a Maďarska.

ATCSK sa zároveň stala sponzorom konferencie Preklad, tlmočenie a kultúra: staré dogmy, nové prístupy (?), ktoré sa uskutoční v dňoch 26. - 28. septembra 2018 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.