Výročné zasadnutie ATCSK 2017

15.03.2017

Dňa 14. marca 2017 sa uskutočnilo výročné zasadnutie správnej rady Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK), ktoré sa konalo v sídle spoločnosti Tetras v Žiline.

Počas stretnutia prezident asociácie Michal Kmeť a tajomníčka asociácie Katarína Tkáčová informovali zúčastnených o činnosti ATCSK za uplynulý rok a o návrhoch na plán činnosti na ďalší rok.

Medzi účastníkmi najviac rezonovali návrhy na posilnenie spolupráce s akademickými pracoviskami pripravujúcimi budúcich prekladateľov a ďalších poteciálnych pracovníkov pre prekladateľské odvetvie na Slovensku.