Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

05.12.2023

Dňa 5.12. prezidentka K. Absolonová za ASAP-translation spolu s E. Kosztolányiovou za Yamagatu prezentovali Asociáciu na panelovej diskusii na katedre translatológie UKF Nitra na tému budúcnosť profesie prekladateľa. Zdôraznila, že prekladatelia najskôr musia načerpať skúsenosti, čo si vyžaduje spočiatku flexibilitu pre rôzne pracovné pozície prelínajúce sa s prácou prekladateľa, upozornila na nutnosť zvyšovania produktivity práce prostredníctvom moderných technológií a vysvetlila, že bude čoraz potrebnejšie prispôsobovať postupy práce rôznym potrebám klientov, čo sa týka kvality prekladov. E. Kosztolányiová predstavila študentom pozíciu projektového manažéra a vlastnosti a zručnosti, ktoré si táto pozícia vyžaduje.