Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave

08.11.2023

V rovnaký deň, 8.11. prezidentka Katarína Absolonová predstavila na hodine u PhDr. Zory Širokej študentom anglického jazyka činnosť Asociácie a vysvetlila, akou formou prebieha vo firme ASAP-translation študentská stáž. Následne Emília Kosztolányiová z firmy Yamagata podrobne opísala prácu projektového manažéra.