Štúdium prekladateľstva na vysokých školách na Slovensku.

15.09.2014

Opäť je tu september a to okrem iného so sebou prináša a príliv študentov na vysoké školy. Kde všade sa budú pripravovať na náročné povolanie prekladateľa, tlmočníka či podnikateľa v oblasti prekladateľstva? Aké jazykové kombinácie sa tento rok otvorili? Pripravili sme pre Vás prehľad študijných odborov pre prekladateľov.

BAKALÁRSKE študijné programy uskutočňované v INTERNEJ FORME:

Univerzita Konštantína Filozofa
https://www.ff.ukf.sk

Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Štúdium prekladateľstva a tlmočníctva sa realizuje ako kombinácia dvoch z nasledovných jazykov:

 • anglický jazyk a kultúra (AJ)
 • francúzsky jazyk a kultúra (FJ)
 • nemecký jazyk a kultúra (NJ)
 • ruský jazyk a kultúra (RJ)
 • slovenský jazyk a kultúra (SJ)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
https://www.ff.umb.sk

Prekladateľstvo a tlmočníctvo
kombinácia študijných programov

 • anglický jazyk a kultúra - francúzsky jazyk a kultúra
 • anglický jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
 • anglický jazyk a kultúra - poľský jazyk a kultúra
 • anglický jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
 • anglický jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra
 • anglický jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra
 • francúzsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
 • nemecký jazyk a kultúra - poľský jazyk a kultúra
 • nemecký jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
 • nemecký jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra
 • španielsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
 • španielsky jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra
 • poľský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

slovenský jazyk a literatúra a 2.1.35. prekladateľstvo a tlmočníctvo

 • slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk a kultúra
 • slovenský jazyk a literatúra - francúzsky jazyk a kultúra
 • slovenský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a kultúra
 • slovenský jazyk a literatúra - taliansky jazyk a kultúra

Univerzita Komenského v Bratislave
https://www.fphil.uniba.sk/

Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo

 • anglický jazyk a kultúra - bulharský jazyk a kultúra
 • anglický jazyk a kultúra - fínsky jazyk a kultúra
 • anglický jazyk a kultúra - francúzsky jazyk a kultúra
 • anglický jazyk a kultúra - chorvátsky jazyk a kultúra
 • anglický jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
 • anglický jazyk a kultúra - poľský jazyk a kultúra
 • anglický jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
 • anglický jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra
 • anglický jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra
 • anglický jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra
 • bulharský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
 • bulharský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra
 • fínsky jazyk a kultúra - maďarský jazyk a kultúra
 • fínsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
 • fínsky jazyk a kultúra- slovenský jazyk a kultúra
 • fínsky jazyk a kultúra - švédsky jazyk a kultúra
 • francúzsky jazyk a kultúra - rumunský jazyk a kultúra
 • francúzsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
 • francúzsky jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra
 • holandský jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
 • holandský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa okrem toho otvára Európsky kurz konferenčného tlmočenia, postgraduálne 1-ročné štúdium v kombinácii angličtina-francúzština-španielčina.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
https://www.ff.upjs.sk

 • anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku je študijný program, v ktorom je študijným odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo,
 • anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, v ktorom je študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo,
 • anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, v ktorom je študijný obor prekladateľstvo a tlmočníctvo.

Prešovská univerzita v Prešove
https://www.unipo.sk

prekladateľstvo a tlmočníctvo (jednoodborové)

 • ukrajinský jazyk a kultúra

prekladateľstvo a tlmočníctvo (v kombinácii)

 • anglický jazyk a kultúra - francúzsky jazyk a kultúra
 • anglický jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
 • anglický jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
 • anglický jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra
 • francúzsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
 • francúzsky jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra
 • francúzsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
 • nemecký jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
 • nemecký jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra
 • ruský jazyk a kultúra - ukrajinský jazyk a kultúra