Stretnutie so študentmi na Prešovskej univerzite

24.03.2017

Dňa 22. 3. 2017 sa v priestoroch Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove konalo stretnutie zástupcov Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK) so študentmi inštitútov anglistiky a amerikanistiky, germanistiky, rusistiky a ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií.


Účelom stretnutia bolo oboznámenie študentov a vyučujúcich s aktuálnymi možnosťami uplatnenia v prekladateľskom odvetví, predstavenie fungovania prekladateľských spoločností a nadviazanie spolupráce s katedrou v oblasti vykonávania odbornej praxe v členských spoločnostiach ATCSK.