Stretnutie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

02.03.2017

Dňa 1. 3. 2017 sa v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach konalo prvé stretnutie zástupcov Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK) so študentmi katedry anglistiky a amerikanistiky a s vedením katedry.


Účelom stretnutia bolo oboznámenie študentov a vyučujúcich s aktuálnymi možnosťami uplatnenia v prekladateľskom odvetví, predstavenie fungovania prekladateľských spoločností a nadviazanie spolupráce s katedrou v oblasti vykonávania odbornej praxe v členských spoločnostiach ATCSK.