Stretnutie ATCSK so študentmi UKF v Nitre

26.03.2013

Dňa 26. 3. o 11,00 hod. sa v priestoroch Univerzity Konštantína filozofa v Nitre na Triede A. Hlinku uskutočnilo stretnutie zástupcov Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK) so študentmi 4. ročníka odboru translatológie. Účelom stretnutia bolo oboznámenie študentov s možnosťami vykonávania odbornej praxe v členských spoločnostiach ATCSK.