Proč si objednat překlad u agentury a ne přímo u překladatele?

15.10.2014

Řada zákazníků může mít po zhlédnutí nabídky překladatelských agentur pocit, že je drahé, a tedy zbytečné si u nich překlad objednávat, ale právě naopak si jej zajistit přímo od samotného překladatele. Co je příčinou tohoto stavu a jaké jsou nebo mohou být přínosy překladatelské agentury pro zákazníka?

Překladatelské agentury se na trhu objevily hned na počátku 90. let 20. století a to jako důsledek existující nabídky a vznikající poptávky po jazykových službách. Jejich počet se poměrně rychle navýšil. Úroveň jazykové vybavenosti obyvatelstva byla téměř nulová (kromě ruštiny, samozřejmě), trh se na druhou stranu rychle rozvíjel a požadavky na jazykové služby ze strany firem vzrůstaly. V přiostřujícím se konkurenčním boji řada firem zanikla stejně rychle, jako byla založena. Ty, které dokázaly nalézt konkurenční výhody a způsoby odlišení však přežily a fungují jako prostředník mezi zadavatelem (tedy firmou, úřadem či jednotlivcem), a zhotovitelem (překladatel nejčastěji fungující jako osoba samostatně výdělečně činná - OSVČ). Co však zákazníkovi toto zprostředkování překladatelských služeb přináší? Vždyť přirážka od 20 do 50 % k samotné ceně překladu (v závislosti na obchodním modelu dané agentury[1]) jen za zprostředkování služeb může být zákazníkem snadno hodnocena jako nepřiměřená. Přínosy profesionální agentury, která se nesnaží jen "přeprodávat" vyhotovené překlady lze vidět především v těchto oblastech:

  • Transakční úspory - nalezení vhodného překladatele pro danou jazykovou kombinaci a terminologii, který má současně časový prostor pro vyhotovení překladu, je časově náročná činnost.
  • Management kvality zdrojů - kvalita překladatelů se mění v čase, rychlost zpracování má na výslednou kvalitu textů významný vliv. V případě expresních překladů je třeba sestavit celé týmy překladatelů, kterým je nutné práci rozdělí na části. Tyto dílčí překlady je pak třeba sloučit, zkompletovat, sjednotit. Rovněž úkol pro agenturu a její kvalifikované pracovníky.
  • Výstupní kontrola a kontrolní čtení po překladateli - každý už to zažil, dvakrát po sobě čte text a chybu nevidí, jakmile se však na něj podívá někdo jiný, překlep mu padne ihned do oka. Samotný překlep v textu pravděpodobně mnoho škody nenadělá, pokud se ale bude jednat o překlep v číselné hodnotě např. u takové maximální nosnosti, je na problém zaděláno.
  • Úspory při zapojení moderních technologií - tzv. CAT nástroje (computer-assited-translations) využívá překladatel během překladu pro vytváření překladové paměti. Pokud se text v některých částech opakuje nebo je si velmi podobný, dochází k úsporám nejen v ceně překladu, ale i rychlosti jeho zpracování. Takto vyhotovený text je navíc terminologicky i stylisticky jednotný a pro uživatele tedy pochopitelnější. CAT programů existuje na trhu celá řada a ne každý se hodí pro každý dokument. Profesionální agentura disponuje celou řadou dílčích nástrojů i přesto, že se jedná o programy nákladné na pořízení a zaškolení personálu a dokáže doporučit nejvhodnější nástroj pro daný projekt.
  • Grafické zpracování - text po překladu má zpravidla jinou délku než původní text k překladu, je třeba upravit jeho formátování, grafické rozložení textu na stránkách. To vše je opět práce pro vyškolené pracovníky agentury.
  • Doplňkové služby - pokud má zákazník zájem, může si rovnou s překladem objednat i doplňkové služby - jazyková korektura, odborná korektura, předtisková korektura, zalomení textu do tisku, SEO optimalizace textů pro zobrazení na webových stránkách a další. Zákazník tak opět šetří čas a prostředky na vyhledávání vhodného dodavatele jazykových služeb.

Výše uvedený výčet jistě nepokrývá veškerou přidanou hodnotu, kterou překladatelské agentury zákazníkům poskytují. Cílem je však ukázat na ty hlavní, po kterých by se měl zákazník v případě poptávky ptát a které na trhu odlišují profesionální agentury od "přeposílačů" textů od překladatele k zákazníkovi. Pokud by agentura nenabízela více než jen výše zmíněné zprostředkování, nelze než zákazníkovi doporučit, aby se obrátil na jinou společnost, která si je možných rizik a nedostatků vědoma a dokáže s nimi pracovat tak, aby byl zákazník ve výsledku spokojen.

Autor: Jiří Neužil, Aspena, s.r.o.