Prekladateľská stáž – prvý krok ku kariére prekladateľa

25.06.2021

Slovo stáž má rôzne konotácie, no v LEXIKE ide naozaj o tvrdú prácu :). Ak sme teraz nikoho neodradili, sme iba radi. Cieľom stáže je ponúknuť šikovným študentom možnosť vyskúšať si reálnu prácu v prekladateľskom prostredí a zároveň získať spätnú väzbu od profesionálneho lingvistu, ktorá im pomôže napredovať.

Všetko zaujímavé o prekladateľskej stáži vám v nasledujúcich riadkoch prezradí vendor manažérka Eva, ktorá má v LEXIKE na starosti programy pre študentov.

Ako dlho trvá prekladateľská stáž a kto sa môže prihlásiť?

Stáž je otvorená pre študentov odboru prekladateľstva a tlmočníctva (OPT) s pracovným jazykom angličtina a/alebo nemčina.

Prihlásiť sa môžu študenti 3. a 4. ročníka. Tí už spravidla majú istú prax a zároveň stihnú stáž absolvovať pred ukončením štúdia. Takisto sa už väčšina z nich stretla s CAT nástrojmi, čo je určite výhodou, pretože počas stáže pracujú s memoQ alebo Memsource. Keďže sa ma na to študenti často pýtajú, jedným dychom dodám, že stáž prebieha na diaľku a je neplatená - odmenou je cenná spätná väzba, ktorú dostávajú na svoj preklad.

Na jar zvyčajne prebieha výberové konanie a pred letom sa pre vybraných študentov spúšťa stáž, ktorá trvá približne rok.

V školskom roku 2020/2021 sme mali zastúpenie z každej slovenskej univerzity, ktorá tento študijný program ponúka. Hlásili sa nám dokonca Slováci študujúci v Rakúsku či Českej republike, čo nás milo prekvapilo.

Študujem angličtinu v 3. ročníku na OPT. Mám miesto na stáži isté alebo sa musím kvalifikovať?

Úprimne uznávam, že vybojovať si miesto u nás na stáži nie je jednoduché. Stáž pre budúcich prekladateľov sme prvýkrát spustili v roku 2016. Odvtedy sa nám každoročne hlási veľký počet kandidátov. Z kapacitných dôvodov však nevieme ponúknuť miesto všetkým. Pre predstavu – z 20 môžeme prijať 3 – 5, aj preto musíme v rámci študentov selektovať.

Na čo sa mám teda pripraviť?

Náš výber pozostáva z niekoľkých krokov - overujeme si napríklad jazykové znalosti zo slovenčiny, ale zaujíma nás aj motivácia a smerovanie študentov. Kandidátov hodnotíme komplexne, pozeráme sa na životopis, spôsob komunikácie a vyjadrovania sa, no a v neposlednom rade zavážia jazykové kompetencie.

Finálny krok v rámci výberu je vypracovanie testovacieho prekladu, v ktorom študenti preukazujú tú zručnosť, ktorá je pre stáž kľúčová – prekladateľský talent.

Ako sa môžem na stáž prihlásiť?

Všetky informácie o stáži vrátane prihlášky sa nachádzajú na tejto stránke na tejto stránke. Študenti sa môžu hlásiť sami z vlastnej iniciatívy alebo nám ich môže odporučiť vyučujúci.

Osobne oceňujem každého študenta, ktorý sa prihlási z vlastnej iniciatívy, pretože hľadá možnosti, ako nabrať čo najviac skúseností už počas štúdia. Tam to potom vidno aj na motivácii, že naozaj na sebe „maká“. Hlásili sa nám aj študenti, ktorí si už počas štúdia založili živnosť a hľadali možnosti uplatnenia sa. Samozrejme, aj tento faktor pri výbere zaváži, resp. sám sa odzrkadlí na postoji daného študenta a jeho výsledkoch.

Čo sa deje po ukončení stáže? Končí sa aj naša spolupráca?

Šikovným „junior“ prekladateľom ponúkame následne ďalšie možnosti spolupráce – stále pod dohľadom skúseného lingvistu. Spomínam si na niekoľko príkladov, kedy si študent prešiel stážou a vzhľadom na vynikajúce výsledky sme s ním pracovali ďalej. Dnes sú z nich už etablovaní prekladatelia, ktorí dosahujú úroveň našich dlhoročných spolupracovníkov. Sú to talenty, ktoré medzi študentmi hľadáme a zo spolupráce profitujeme obojstranne.

Prekladateľská stáž očami študentov

Koordinátorka stáže nám predstavila pohľad zo strany LEXIKY. Na koniec prenecháme slovo samotným študentom, ktorí prekladateľskú stáž v LEXIKE úspešne absolvovali:

Stáž sa mi veľmi páčila, dostávala som rôzne preklady, stále z inej oblasti, tak som si mohla vyskúšať z každého rožka troška. Bola som rada aj za rýchle revízie a projekťáčky sú vynikajúce, veľmi zlaté a nápomocné. Pri dlhších a odbornejších prekladoch by sa niekedy zišlo aj viac času, ale samozrejme chápem, že to nie je vždy možné. Veľa som sa naučila, za čo som veľmi vďačná.

Bianka, UPJŠ

Veľmi si cením možnosť pracovať v profesionálnom prostredí, získavať profesionálnu spätnú väzbu. Stáž v Lexike mi tak dala veľké množstvo skúseností a poznatkov, ktoré by som počas štúdia nikdy nezískal. Veľmi túto stáž odporúčam študentom, ktorí to s prekladom myslia vážne. Ak sa tým chce človek živiť, musí za tým ísť sám, samo od seba to nikdy nepríde. Môže byť zložité urobiť prvý krok, možností je veľa a zároveň nie sú žiadne. Stáž v Lexike je perfektným prvým krokom, ktorý študenta uvedie na správnu cestu a pomôže mu začať kráčať.

Michal, UMB

Študentská stáž v Lexike bola pre mňa ako pre študentku prekladateľstva a tlmočníctva ozaj prínosná. Mala som možnosť vyskúšať si, ako funguje práca s prekladateľskou agentúrou, ako sa v skutočnosti využívajú nástroje CAT a aké dôležité do budúcej praxe pre nás ako študentov sú. Okrem toho som považovala spätnú väzbu od skutočných korektorov za veľmi prospešnú, pretože vďaka nej som mala možnosť zlepšiť svoju úroveň prekladu.

Diana, UK BA

Najdôležitejšou súčasťou každej stáže je spätná väzba. Je dôležité, aby bola podrobná a kritická, pretože nič nepoháňa osobný a profesionálny rast tak, ako učenie sa na vlastných chybách. Komunikácia medzi prekladateľom a revízorom a možnosť diskutovať o zrevidovanom texte sú cenné nástroje, ktoré pomôžu hlavne začínajúcim prekladateľom. V rámci stáže som sa naučil pracovať aj s nástrojmi CAT, napríklad memoQ a Smartling, ktoré sa často používajú aj v praxi. Veľkým benefitom je aj rýchla a profesionálna komunikácia a pomocná ruka, ktorá je vždy k dispozícii.

Daniel, UMB