Prednáška na Filozofickej fakulte UK v Bratislave

19.04.2023

Dňa 18.4. sa Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska v zastúpení ASAP-translation.com a Otago prezentovala na UK BA na pozvanie PhDr. Štefkovej vrámci predmetu praxeológia pre prekladateľov. Tajomníčka K. Absolonová študentom vysvetlila pridanú hodnotu prekladateľskej spoločnosti voči klientom aj voči prekladateľom ako jej dodávateľom, a prezident M. Kmeť podrobne vysvetlil riadenie prekladových projektov v prekladateľskej spoločnosti. Prednáška sa stretla s veľkým záujmom zo strany budúcich absolventov.