Otvorený list ministerke školstva

28.03.2019

Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska ATCSK sa v plnej miere pripája k zdvorilej žiadosti o intervenciu za zachovanie polonistiky na univerzite v Banskej Bystrici, ktorú vo svojom otvorenom liste ministerke školstva s názvom Vyhnime sa hanbe sformuloval polonista Mgr. Samuel Marec.

Po kvalifikovaných odborníkoch na poľský jazyk a po úradných prekladateľoch a tlmočníkoch z poľského jazyka je na Slovensku veľký dopyt a budú potrební aj v budúcnosti. Zrušenie jediného pracoviska na ktorom prebieha výučba poľského jazyka na Slovensku by v krátkodobom horizonte mohlo viesť k odchodu mladých ľudí do zahraničia a v budúcnosti by to znížilo dostupnosť kvalitných prekladateľov a tlmočníkov pre komerčnú ako aj verejnoprávnu sféru.