Nový tím vo vedení ATCSK

06.06.2023

Za predsedníčku organizácie bola zvolená Katarína Absolonová, riaditeľka prekladateľskej agentúry ASAP-translation.com, a za tajomníčku Maja Novković z oddelenia lokalizácie exe. Tieto vymenovania znamenajú významný posun vo vedení prekladateľského odvetvia.
Katarína Absolonová ako novozvolená prezidentka prináša do svojej funkcie bohaté skúsenosti a odborné znalosti. Skúsenosti z pozície riaditeľky spoločnosti a vedúcej produkčného tímu v spoločnosti  ASAP-translation.com ju vybavili rozsiahlymi znalosťami odvetvia. Vďaka svojmu vizionárskemu vedeniu chce viesť asociáciu k ešte väčším úspechom a pokroku.
Katarína sa vo funkcii prezidentky zameria na posilnenie spolupráce medzi prekladateľskými spoločnosťami a univerzitami. Podporou týchto partnerstiev chce zvýšiť kvalitu vzdelávania a odbornej prípravy poskytovanej budúcim prekladateľom a lingvistom. To prispeje ku kvalifikovanej pracovnej sile a zabezpečí dlhodobú udržateľnosť tohto odvetvia.
Okrem toho je Katarína odhodlaná obhajovať záujmy členov združenia na európskej scéne. Bude sa aktívne zúčastňovať na stretnutiach a konferenciách organizovaných príslušnými združeniami prekladateľského priemyslu, ako je EUATC, aby zabezpečila, že hlasy a obavy slovenských prekladateľských spoločností budú vypočuté a riešené na európskej úrovni.
Pokiaľ ide o Maju Novković, jej vymenovanie za tajomníčku prináša do asociácie nový pohľad a cenné poznatky. Vďaka svojim skúsenostiam v oblasti lokalizácie bude zohrávať kľúčovú úlohu pri koordinácii internej komunikácie, riadení administratívnych úloh a podpore prezidenta pri dosahovaní cieľov asociácie.
Katarína Absolonová a Maja Novković budú spoločne úzko spolupracovať na presadzovaní záujmov členov združenia, posilňovaní spolupráce a zviditeľňovaní sa na trhu práce. Prostredníctvom svojho oddaného vedenia chcú pozdvihnúť prekladateľský priemysel na Slovensku a vytvoriť prosperujúce a podporné prostredie pre profesionálov v tejto oblasti.
Zvolenie Kataríny Absolonovej za prezidentku a Maji Novković za tajomníčku znamená novú éru vedenia prekladateľského odvetvia. Vďaka svojmu nadšeniu, vedomostiam a odhodlaniu majú dobré predpoklady na to, aby presadzovali pozitívne zmeny a poháňali odvetvie k väčším úspechom.