TIC

20.09.2023

Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska finančne podporila dôležitú Medzinárodnú prekladateľskú konferenciu, ktorá sa konala v Bratislave 20.-22.9. a organizovali ju UKF, UK, UMB, SAV a DGT.

https://www.tic-conference.eu/sk/