Ekonomická univerzita Bratislava

24.10.2023

Dňa 24.10. prezidentka Katarína Absolonová predstavila na prednáške katedry jazykov Fakulty manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave u PhDr. Jozefa Štefčíka motiváciu vzniku a činnosť Asociácie, svoju firmu ASAP-translation, možnosti stáží pre budúcich absolventov a pridanú hodnotu prekladateľskej spoločnosti. Emília Kosztolányiová za Yamagatu vysvetila postupy projektového manažmentu a Karolína Michalcová za Tetras pútavo opísala úlohy jednotlivých oddelení veľkej prekladateľskej firmy.