Ako rozbehnúť kariéru prekladateľa?

31.08.2017

Podobne ako pri iných povolaniach ani v prekladateľstve nie je jednoduché bez predošlých praktických skúseností vhupnúť hneď po skončení štúdia do pracovného procesu a začať samostatne prekladať.

Z našej skúsenosti vieme, že absolventi prekladateľstva sú zvyčajne dostatočne pripravení po teoretickej stránke, ale prax býva minimálna a zameraná skôr na umelecký ako na odborný preklad.

Následne sa často stretávame s tým, že absolventi alebo iní záujemcovia o prácu prekladateľa sú prekvapení, keď je podmienkou na spoluprácu istá úroveň praxe, špecializácia, či iné požiadavky.

Medzinárodná norma ISO 17100, ktorá hovorí o prekladateľských službách, považuje za dostatočnú kvalifikáciu pre prekladateľa absolvovanie vyššieho (terciárneho) lingvistického vzdelania. Naše skúsenosti však vravia, že rozsiahla prekladateľská prax počas alebo po skončení štúdia je nevyhnutná na to, aby mohol človek samostatne prekladať.

S výnimkou úradných prekladateľov a tlmočníkov nie je v našom odvetví štandardizovaný systém, ktorý by vyžadoval overenie znalostí vyštudovaného prekladateľa v praxi, ako to býva pri lekárskych atestáciách alebo koncipientskej praxi.

Pre absolventa to po ukončení štúdia môže vyzerať aj takto: prekladateľské agentúry od vás vyžadujú prax, bez praxe vám nemôžu dať nič preložiť a keďže vy prax nemáte, tak pre nich nemôžete prekladať. A ak by ste sa chceli stať úradným prekladateľom, opäť potrebujete dokladovať prax. Začarovaný kruh, z ktorého niet východiska.

Ako získať prax, aby ste mohli čo najskôr rozbehnúť svoju vlastnú prekladateľskú kariéru?

Buďte aktívni už počas štúdia

Nespoliehajte sa len na povinnú prax predpísanú vaším študijným odborom. Oslovujte potenciálnych klientov, skúsenejších prekladateľov, organizácie z tretieho sektora alebo prekladateľské agentúry.

Praxujte výhodne

Málokto bude ochotný vám zaplatiť, ale určite sa nájdu takí, ktorí prijmú bártrovú spoluprácu. Namiesto pláce teda dostanete kvalifikovanú spätnú väzbu na svoju prácu.

Neprekladajte "všetko"

Tak ako lekár nemôže byť odborníkom na všetky zdravotnícke oblasti, aj dobrý prekladateľ sa zvyčajne špecializuje len na niekoľko vybraných oblastí a neprekladá všetko. Ak si neviete vybrať špecializáciu, najjednoduchšie je zamerať sa na oblasť, ktorá vás osobne zaujíma.

Využívajte moderné technológie

Na preklady beletrie vám bude stačiť počítač s textovým editorom, na ostatné preklady budete potrebovať špecializované softvéry a chuť naučiť sa ich používať.

Sledujte novinky a trendy

Facebook nie je vždy najlepším ukazovateľom toho, čo sa deje vo svete prekladov. Odporúčam preto sledovať populárne prekladateľské blogy, národné či medzinárodné asociácie a organizácie.

Pracujte so spolužiakmi

Ak máte v ročníku alebo na fakulte podobne zmýšľajúcich spolužiakov, spolupracujte a kontrolujte si navzájom preklady už počas štúdia. Získate príležitosti naučiť sa niečo od ostatných, vidieť kvalitu ich práce a budete mať sieť kolegov, na ktorých by ste sa po škole mohli obrátiť so žiadosťou o radu, podeliť sa o prácu alebo spolupracovať na väčších projektoch.
Držíme vám palce pri zbieraní skúseností

Michal Kmeť, LEXIKA s.r.o.