8. medzinárodná konferencia EUATC

26.03.2013

Prekladateľské odvetvie sa dalo do pohybu - zapnite si bezpečnostné pásy! Máme sa pripraviť na hrboľatú jazdu? 

Európske prekladateľské odvetvie čelí mnohým výzvam. Či už sú to spôsoby, ako sa postaviť k celosvetovej konkurencii ponúkajúcej nízke ceny, zvolenie správneho riešenia v rámci stále komplexnejších variantov automatického prekladateľstva, alebo nájdenie správneho talentu a stratégie na poháňanie vašej firmy vpred; vykonané rozhodnutia môžu určiť úspech či zlyhanie. 

Každá výzva predstavuje určitú šancu, a práve tieto budú tvoriť témy Konferencie EUATC v 2013.8. medzinárodná konferencia EUATC sa bude konať v Bruseli, 3. mája 2013 v hoteli Thon EU. Usporiadateľom bude Belgian Quality Translation Association BQTA. 

Viac informácií sa dozviete na https://euatc.org/conference/.