Prednáška pre študentov na EU BA

09.11.2022

Ako sa pripraviť na prácu prekladateľky a prekladateľa?

Aj Ekonomická univerzita v Bratislave pripravuje budúcich prekladateľov a prekladateľky a títo sa dňa 7. 11. 2022 stretli so zástupcami spoločností ATCSK.

Katarína Absolonová, (ASAP-translation.com), Maja Novković (exe localization) a Michal Kmeť (Otago translations) im ponúkli užitočné tipy a odporúčania, ako sa čo najlepšie pripraviť na prácu v prekladateľskom odvetví.


Za spoluprácu a pozvanie na prednášku ďakujeme p. Štefčíkovi z Ekonomickej univerzity v Bratislave.