Zasadnutie správnej rady Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska

20.03.2013

Dňa 20. marca sa uskutočnilo zasadnutie správnej rady Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska.

V hoteli Olympia v Nitre sa stretli zástupcovia členských spoločností ATCSK. Prezidentka asociácie Karolína Michalcová informovala zúčastnených o činnosti ATCSK za uplynulý rok. Boli dohodnuté ďalšie kroky pre zintenzívnenie spolupráce ATCSK s univerzitami ako aj účasť na stretnutí so študentmi translatológie UKF v Nitre. Tajomníčka asociácie Iveta Ondrušová podala finančnú správu ATCSK za rok 2012. Po diskusii bol odsúhlasený plán činnosti na rok 2013.