Účasť na prvom ročníku podujatia Linguamarket v Bratislave.

08.04.2015

ATCSK sa zúčastnilo podujatia Linguamarket, ktoré organizuje FiF UK v spolupráci s občianskym združením Synonymum, ktoré na fakulte pôsobí.Na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) sa uskutočnilo prvé stretnutie zamestnávateľov, dodávateľov služieb a študentov jazykových, prekladateľských a tlmočníckych odborov.