Spoločnosť Lexika sa stala novým členom ATCSK

29.04.2014

Na zasadnutí správnej rady Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska bola za riadneho člena prijatá spoločnosť Lexika, s.r.o.. Po preverení všetkých potrebných formalít hlasovali za prijatie všetci zúčastnení zástupcovia prekladateľských spoločností a privítali medzi sebou pána Michala Kmeťa, výkonného riaditeľa spoločnosti Lexika.s.r.o..