Rada kvality UCM Trnava

08.11.2023

Dňa 8.11. sa prezidentka Katarína Absolonová za Asociáciu a za svoju firmu ASAP-translation zúčastnila ako zástupca praxe na rokovaní Rady kvality Filozofickej fakulty Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave. Vyjadrila uznanie, že univerzita vytvorila priestor pre zástupcov z praxe/ potenciálnych zamestnávateľov vyjadriť sa k učebným osnovám budúcich absolventov, v tomto prípade konkrétne k sylabám predmetu anglický jazyk v odbornej komunikácii. Takýchto aktivít by malo byť na univerzitách oveľa viac.