Konferencia Meet Central Europe 2019 v Prahe

12.10.2019

ATC SK v spolupráci s asociáciami prekladateľských spoločností z Česka, Maďarska a Rakúska zorganizovala druhý ročník úspešnej konferencie Meet Central Europe.

Posledný ročník konferencie sa tento rok uskutočníl v Prahe v dňoch 10. a 11. októbra 2019. Jej cieľom bolo podeliť sa o užitočné informácie a trendy z prekladateľského odvetvia a zároveň poskytnúť možnosť pre networking.

Pre vzájomné stretnutie zástupcov prekladateľských agentúr a prekladateľov bol prostredníctvom podpory DGT Európskej komisie v Česku vytvorený špeciálny veľtrh práce (MCE Jobs Fair), ktorý sa konal už v prvý deň konferencie. Jobs Fair bol ideálnou príležitosťou pre prekladateľov, vďaka ktorej získali nielen nové kontakty na potenciálnych zákazníkov, no mohli sa s nimi stretnúť aj osobne a detailne diskutovať o možnostiach spolupráce.

Inšpiratívna bola taktiež panelová diskusia organizovaná českým zastúpením DGT, ktorá ponúkla náhľad na prekladateľské služby z pohľadu zákazníkov a tiež na praktické tipy z oblasti vendor manažmentu.

O konferencii Meet Central Europe

Konferencia Meet Central Europe sa zameriava na problematiku jazykov strednej a východnej Európy a každoročne poskytuje účastníkom množstvo zaujímavých prednášok zameraných na spoluprácu medzi kupujcimi prekladateľských služieb a prekladateľmi (vendor manažment), systém riadenia kvality, prekladateľské nástroje a ďalšie oblasti súvisiace s poskytovaním prekladateľských služieb.


Konferencia MCE 2019 v číslach

Tohtoročná konferencia v Prahe privítala celkovo takmer 360 účastníkov z 36 krajín z celého sveta. Najsilnejšie zastúpenie mala hostiteľská krajina - z Českej republiky pochádzala takmer štvrtina účastníkov. Medzi krajiny s najvyšším počtom účastníkov ďalej patrili Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Nemecko a samozrejme aj Slovensko. Dvaja účastníci doleteli dokonca zo vzdialenej Argentíny, čo iba potvrdzuje prestíž podujatia.

Takmer tretina účastníkov boli samotní prekladatelia alebo tlmočníci, ktorí využili túto príležitosť nie len na rozšírenie siete kontaktov ale aj na rozšírenie si svojich vedomostí z prekladateľského odvetvia.

Medzi účastníkmi nemohli chýbať ani zástupcovia prekladateľských spoločností, ktorí sú s dodávateľmi prekladateľských služieb v každodennom kontakte.


Asociáia prekladateľských spoločností Slovenska je hrdým spoluorganizátorom tohto úspešného podujatia, ktoré si pomaly ale isto buduje svoje stabilné miesto vo svete prekladu.

O rok sa môžete stať súčasťou aj vy na MCE 2020 v Innsbrucku!