Keďže sa v praxi veľmi často stretávame s otázkou, načo mi bude dodatočná korektúra prekladu, rozhodli sme sa trošku priblížiť rozdiel medzi prekladom a korektúrou.

09.09.2014

Väčšina prekladov si vyžaduje tímové úsilie - prekladateľ, editor a korektor. Môžete si myslieť , že jedna osoba môže vykonávať všetky tri funkcie, ale kvalita vášho prekladu pravdepodobne utrpí. Pozrite sa na niektoré príklady, ktoré zdôrazňujú, prečo je dôležité mať samostatného korektora. Či už píšete v angličtine alebo v inom jazyku, môžu chyby v pravopise a gramatike negatívne ovplyvniť vašu prácu. V lepšom prípade bude čitateľ prekladu len zmätený, čo je však pravdepodobnejšie, stratíte potenciálneho klienta a poškodíte si svoje dobré meno. Samozrejme, v mnohých prípadoch môžu čitatelia pochopiť, čo sa snažíte povedať . Ale chybný preklad nevyvolá veľkú dôveru. Zákazníci majú často pocit , že ak ste neopatrní v písanom slove, budete neopatrný aj v predaji služieb alebo produktov, ktoré poskytujete.
V skutočnosti podľa štúdie, ktorú uskutočnila spoločnosť Global Lingo, 59 percent Britov by nevyužili služby spoločnosti, ktorá má zjavné pravopisné alebo gramatické chyby na svojich internetových stránkach alebo v marketingovom materiáli. A čo viac, 82 percent Britov by túto negatívnu informáciu posunulo ďalej. Je zrejmé, že správny pravopis a gramatika, nehovoriac o terminologickej správnosti, je pre podnikanie nevyhnutnosťou. Pomoc samostatného korektora je kľúčovým faktorom v oboch týchto prípadoch.

Štatistiky ukazujú, že písaný text jednou osobou je zvyčajne veľmi chudobný na korektúry. Pretože človek, ktorý text píše už vie, čo text hovorí a mozog je nastavený tak, že vaše oči budú čítať zrýchlene a vaša rozpoznávacia schopnosť gramatických, štylistických a žiaľ aj terminologických chýb bude znížená.
Ešte horšie je , že niektorí ľudia sa snažia ušetriť čas tým , že robia korektúry hneď, ako prekladajú. Problém je, že písanie a korektúry si vyžadujú veľmi odlišné myslenie. Je ťažké premýšľať o technických aspektoch, ako je gramatika, hláskovanie a správna interpunkcia v jazyku, ktorý používate, keď sa zameriavate na skladanie obsahovej zložky textu. Samostatný korektor bude čítať text pomalšie, hodnotí každé slovo a vetu s novými očami, nakoľko text nepozná. Samostatný korektor je teda oveľa výkonnejší a je pravdepodobnejšie, že vychytá všetky chyby. Profesionálny korektor má tiež špecializované zručnosti a znalosti, ktoré spisovateľ a prekladateľ mať nemusí.
Možno, že prekladateľ nemá veľa preklepov alebo gramatických chýb, ale nemusí celkom pochopiť význam slova, a preto ho používa nesprávne. Môžete jasne vidieť problémy, ktoré nastanú, keď sa niekto snaží skorigovať svoju vlastnú prácu. Dá sa to dobre vidieť keď si kúpite knižku v kníhkupectve a prakticky na každej druhej strane nájdete nejakú chybu, hneď viete, že spisovateľ respektíve vydavateľstvo šetrili na korektúre. Tieto problémy tak ľahko dokážu znehodnotiť dobré umelecké dielo. Každý profesionálny spisovateľ alebo prekladateľ potrebuje samostatných editorov a korektorov. Nie je to známka neschopnosti, je to jednoducho najlepší spôsob, ako zabezpečiť profesionálne písanie a preklad.
To isté platí, ak potrebujete prekladať z jedného jazyka do druhého, pretože môžete veľmi ľahko prehliadnuť chyby, keď pri preklade pracujete s viac ako jedným cudzím jazykom. Použitie profesionálneho poskytovateľa jazykových služieb s oddelenými prekladateľmi a korektormi je najlepší spôsob ako zabezpečiť, aby vaša správa v akomkoľvek cudzom jazyku bola presne taká ako má byť.

Autor : Jozef Čambal PORTER, s.r.o.