Hieronymove dni

20.10.2023
Dňa 19.10. sa prezidentka asociácie Katarína Absolonová z ASAP-translation zúčastnila ako zástupkyňa prekladateľských spoločností panelovej diskusie na Hieronymovych dňoch v Moyzesovej sále Filozofickej fakulty Univerzity Komenského na pozvanie PhDr. Pavla Švedu. Horúcou témou diskusie bolo, ako sa za posledné roky vyvíjalo ohodnotenie prekladateľov. K. Absolonová vysvetlila, že situácia v prekladateľskej branži nie je v súčasnosti ružová, ale povzbudila prekladateľov, že cesta k vyšším zárobkom vedie cez zvyšovanie produktivity prostredníctvom moderných technológií.