Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

23.10.2023
Dňa 23.10. sa Asociácia prezentovala v zastúpení Kataríny Absolonovej za ASAP-translation, Michala Kmeťa za Otago a Maji Novkovic za exe na katedre translatológie Univerzity Mateja Bela na hodine u PhDr. Martina Djovčoša. Predstavili Asociáciu, fungovanie prekladateľských spoločností a postupy projektového manažmentu.