Predstavte si svet bez prekladov

02.10.2020

Bez prekladu by bol svet nudnejším, chudobnejším a menej rovnocenným miestom - z ekonomického aj kultúrneho hľadiska. V tomto svete by len "niekoľko vyvolených" so znalosťou cudzích jazykov malo prístup k tovarom, informáciám a kultúre z iných krajín.


Preklad prispel k rozbehnutiu interakcie medzi ľuďmi a po tisícročia pomáhal civilizáciám rozvíjať sa. Vedeli by ste si dnes predstaviť svet bez on-line služieb, spravodajstva z iných krajín alebo dabingu či titulkov pre vaše obľúbené televízne seriály? Možnosti našej zábavy boli bez prekladov oveľa menšie!


Tým to však nekončí. Vo svete bez prekladov by sa skomplikoval cezhraničný obchod, keďže ten si na svoj chod vyžaduje preklady zmlúv, formulárov, pokynov a ďalších dokumentov. Nákup technologických noviniek, doplnkov do domácnosti alebo zdravotníckych pomôcok by bol oveľa zložitejší - ak nie priam nemožný.


Navyše, pred nákupom tovarov a služieb veľa ľudí porovnáva informácie, aby sa mohli lepšie rozhodnúť. Ak nenájdu potrebné informácie vo svojom jazyku, často uskutočnia svoj nákup inde. Výskumy ukazujú, že 75 % spotrebiteľov uprednostňuje nákup tovarov a služieb v ich rodnom jazyku. A 60 % z nich zriedka alebo vôbec nenakupuje na cudzojazyčných webových stránkach. Bez prekladov by bolo on-line nakupovanie obmedzené na národné trhy.


A čo telefón vo vašom vrecku? Niekoľkými kliknutiami zmeníte jeho rozhranie do takmer ľubovoľného jazyka a to isté platí aj pre množstvo aplikácií, ktoré si doň môžete inštalovať. V moderných zariadeniach a službách často nájdete tzv. ohrozené jazyky, teda také, ktorých počet používateľov vo svete klesá. Preklady tak pomáhajú ohrozeným jazykom udržať sa v modernom svete.

Vo svete okolo nás nájdeme množstvo ďalších pozitívnych využití prekladov. Preklady nám napríklad umožňujú:

  • udržať si zdravie a vyhnúť sa potenciálnym alergénom v potravinách, chemických prípravkoch a liekoch uvedeným v ich zložení;
  • vyhnúť sa nebezpečenstvu prostredníctvom jasnej núdzovej komunikácie a varovných signálov;
  • vzdelávať a zabávať sa na filmoch, literatúre alebo videohrách z iných krajín;
  • rozvíjať cezhraničnú obchodnú, politickú a vedeckú spoluprácu, prijímať informované rozhodnutia v oblasti investícií, presadzovať zákonné práva a povinnosti atď.;
  • zostať informovaní a získavať aktuálny prístup k novinkám v cudzích jazykoch;
  • rozširovať naše kultúrne obzory - z návštevy múzea/výstavy si odnesieme viac, vďaka preloženým sprievodným textom či vysvetleniam alebo zvukovému sprievodcovi v jazyku, ktorý poznáme.

Voľná adaptácia textu, ktorý je súčasťou kampane Generálneho riaditeľstva pre preklad EK #discovertranslation.

Michal Kmeť, LEXIKA s.r.o.