ATCSK sa rozrástla o nového člena!

15.11.2022

Správna rada Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska na svojom pravidelnom jesennom zasadnutí 15. novembra 2022 v Nitre jednohlasne schválila žiadosť o členstvo spoločnosti Yamagata Europe NV Bratislava - organizačná zložka.

S radosťou vítame organizačnú zložku spoločnosti Yamagata Europe NV Bratislava. Teší nás záujem o posilnenie radov členov ATCSK, ktorí aktívne pracujú na rozvíjaní a skvalitňovaní poskytovania prekladateľských služieb na Slovensku.

Podľa Michala Kmeťa, predsedu ATCSK, je záujem o členstvo potvrdením správneho smerovania asociácie a zároveň snahy nového člena o budúci rozvoj svojich aktivít na slovenskom trhu.

"V roku 2008 sme v Bratislave začali s malým, odvážnym podnikom. Som skutočne rád, že sme sa práve stali členom Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska. Potvrdzujeme tým naše odhodlanie znásobiť našu prítomnosť a rozširovať naše služby na Slovensku a v strednej Európe." (Geert Benoit, CEO Yamagata Europe)


O spoločnosti Yamagata
Yamagata Europe je európska spoločnosť s hlbokými japonskými koreňmi. Zaoberáme sa tvorbou, písaním, prekladaním, grafickou úpravou, tlačou a dodávaním technickej dokumentácie a komerčného obsahu vo všetkých jazykoch. Naši klienti patria do rozličných odvetví, ale spája ich silný exportný potenciál, a preto potrebujú mnoho obsahu v rôznych formátoch a jazykoch.

Staráme sa o to, aby každý porozumel odkazom našich zákazníkov.


Web: https://www.yamagata-europe.com/sk-sk