Zasadnutie správnej rady asociácie

16.11.2022

Dňa 15.11. 2022 sa v Nitre uskutočnilo zasadnutie správnej rady Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska.

Okrem zhnutia aktivít asociácie v roku 2022, významnou časťou stretnutia bolo jednohlasné schválenie žiadosti o členstvo spoločnosti Yamagata Europe NV, org. zložka Bratislava.

Členovia na výročnom stretnutí asociácie zároveň diskutovali o aktuálne situácií v odvetví a plánoch činnosti asociácie na rok 2023.


Zasadnutia sa zúčastnili

ASAP-translation.com - p. Katarína Absolonová

Exe Localization,  - p. Rado Tihlárik

Lexika - p. Eva Dinušová

Otago. - p. Michal Kmeť

Skrivanek Slovensko - p. Katarína Tkáčová

Tetras - p. Peter Zoričák

Translata - p. Tomáš Polerecký

a zástupcovia nového uchádzača spol. Yamagata Europe NV