News

Dňa 5. 3. 2019 sa Asociácia prekladateľských spoločnosti Slovenska ATCSK zúčastnila stretnutia so študentmi na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Pri tejto príležitosti odovzdala dekanka doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD. prezidentovi ATCSK, Michalovi Kmeťovi, ďakovný list.

On 24 January 2018, a meeting of ATC SK representatives and several translation companies with representatives of universities offering translation studies programmes, was held at Matej Bel University in Banská Bystrica.

On 14 March 2017, the annual meeting of the management board of the Association of Translation Companies of Slovakia took place.