en-Noví členovia ATCSK

04/09/2019

Na výročnom zasadnutí Správnej rady dňa 12. 3. v Bratislave schválila Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK) žiadosť o členstvo prekladateľským agentúram Translata s.r.o. a Preklady bez hraníc s.r.o.

"Veľmi sa tešíme z členstva v Asociácii prekladateľských spoločností Slovenska, ktoré je ďalším dôkazom nášho každodenného úsilia pri zabezpečení kvalitných, profesionálnych prekladov v rôznych jazykových kombináciách pre našich klientov," uviedol Ákos Fazekas, výkonný riaditeľ spoločnosti Preklady bez hraníc.

Asociácie prekladateľských spoločností v má v súčastnosti 10 členov prostredníctvom ktorých sa poskytujú prekladateľské a tlmočnícke služby na celomúzemí Slovenska. Podľa údajov za finančný rok končiaci k 31. 12. 2017, šesť členov ATCSK v súčasnosti reprezentuje 6 najväčších poskytovateľov prekladateľských služieb na Slovensku.