News

Under construction

Bez prekladu by bol svet nudnejším, chudobnejším a menej rovnocenným miestom - z ekonomického aj kultúrneho hľadiska. V tomto svete by len "niekoľko vyvolených" so znalosťou cudzích jazykov malo prístup k tovarom, informáciám a kultúre z iných krajín.

Z dôvodu neistoty a rizík vyplývajúcich zo šírenia koronavírusu sa organizátori konferencie Meet Central Europe rozhodli, že za súčasných okolností musí byť hlavnou prioritou zdravie a bezpečnosť delegátov, rečníkov, sponzorov a ich rodín.

V týchto dňoch prebieha prieskum trendov, očakávaní a výziev na trhu prekladateľských služieb.
Podobne ako v predošlých rokoch, vyplnenie tohto anonymného prieskumu Vám zaberie cca 15 minút.

Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska podporila tento rok prekladateľskú súťaž stredných škôl Nitrianskeho, Trnavského a Trenčianskeho kraja "Mladý prekladateľ", organizovanú Katedrou translatológie UKF v Nitre.

Tretí ročník konferencie Meet Central Europe sa uskutoční v dňoch 7. - 9. októbra v meste Innsbruck, v Rakúsku. MCE je jedinečná platforma pre každoročné stretnutie prekladateľov a prekladateľských spoločností nielen zo strednej Európy.

Od 25. do 26. apríla 2019 sa v estónskom Talinne chystá medzinárodná konferencia T-update. Ide o 14. konferenciu Európskej únie asociácií prekladateľských spoločností EUATC, ktorá každoročne priláka účastníkov z celej Európy, ale aj z Austrálie, Ameriky, či Ďalekého východu.

Dňa 5. 3. 2019 sa Asociácia prekladateľských spoločnosti Slovenska ATCSK zúčastnila stretnutia so študentmi na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Pri tejto príležitosti odovzdala dekanka doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD. prezidentovi ATCSK, Michalovi Kmeťovi, ďakovný list.