en-Konferencia T-Update v Tallinne 2019

23/09/2019

Od 25. do 26. apríla 2019 sa v estónskom Talinne chystá medzinárodná konferencia T-update. Ide o 14. konferenciu Európskej únie asociácií prekladateľských spoločností EUATC, ktorá každoročne priláka účastníkov z celej Európy, ale aj z Austrálie, Ameriky, či Ďalekého východu.

Poskytovatelia jazykových služieb si tu vymieňajú skúsenosti a nadväzujú kontakty s kolegami s iných krajín. Tento ročník sa nesie v duchu motta "People, Looks and Tech. Turbo-charging your business and serving clients better."