Spolupráce s institucemi a organizacemi

Jednota tlmočníkov a prekladateľov
www.jtpunion.org

Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici
www.fhv.umb.sk

Kancelária pre viacjazyčnosť
ec.europa.eu
Filozofická fakulta UKF v Nitre
www.ff.ukf.sk