News

Stretnutie ATCSK so študentmi UKF v Nitre

04/04/2014 13:49
Dňa 31. 3. o 9,15 hod. sa v priestoroch Univerzity Konštantína filozofa v Nitre na Triede A. Hlinku uskutočnilo stretnutie zástupcov Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK) so študentmi 4. ročníka odboru translatológie. Účelom stretnutia bolo oboznámenie študentov s možnosťami...

Stretnutie ATCSK so študentmi UKF v Nitre

26/03/2013 11:00
Dňa 26. 3. o 11,00 hod. sa v priestoroch Univerzity Konštantína filozofa v Nitre na Triede A. Hlinku uskutočnilo stretnutie zástupcov Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK) so študentmi 4. ročníka odboru translatológie. Účelom stretnutia bolo oboznámenie študentov s možnosťami...

8. medzinárodná konferencia EUATC

26/03/2013 08:27
Prekladateľské odvetvie sa dalo do pohybu – zapnite si bezpečnostné pásy! Máme sa pripraviť na hrboľatú jazdu?   Európske prekladateľské odvetvie čelí mnohým výzvam. Či už sú to spôsoby, ako sa postaviť k celosvetovej konkurencii ponúkajúcej nízke ceny, zvolenie správneho riešenia v...

Zasadnutie správnej rady Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska

20/03/2013 08:26
Dňa 20. marca sa uskutočnilo zasadnutie správnej rady Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska. V hoteli Olympia v Nitre sa stretli zástupcovia členských spoločností ATCSK. Prezidentka asociácie Karolína Michalcová informovala zúčastnených o činnosti ATCSK za uplynulý rok. Boli dohodnuté...
<< 1 | 2