Výročné zasadnutie ATCSK 2017

15.03.2017 12:00
Dňa 14. marca 2017 sa uskutočnilo zasadnutie správnej rady Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska.
 
Zasadnutie ATCSK sa konalo v sídle spoločnosti Tetras s.r.o. v Žiline, kde prezident asociácie Michal Kmeť a tajomníčka Asociácie informovali zúčastnených o činnosti ATCSK za uplynulý rok a o návrhom na plán činnosti na ďalší rok.
 
Medzi účastníkmi najviac rezonovali návrhy na posilnenie spolupráce s akademickými pracoviskami pripravujúcimi budúcich prekladateľov a ďalších poteciálnych pracovníkov pre prekladatešské odvetvie. na Slovensku.Dňa 14. marca 2017 sa uskutočnilo zasadnutie správnej rady Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska.

Dňa 14. marca 2017 sa uskutočnilo výročné zasadnutie správnej rady Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK), ktoré sa konalo v sídle spoločnosti Tetras v Žiline.

Počas stretnutia prezident asociácie Michal Kmeť a tajomníčka asociácie Katarína Tkáčová informovali zúčastnených o činnosti ATCSK za uplynulý rok a o návrhoch na plán činnosti na ďalší rok.

Medzi účastníkmi najviac rezonovali návrhy na posilnenie spolupráce s akademickými pracoviskami pripravujúcimi budúcich prekladateľov a ďalších poteciálnych pracovníkov pre prekladateľské odvetvie na Slovensku.