Účasť na prvom ročníku podujatia Linguamarket v Bratislave.

08.04.2015 15:59

 

ATCSK sa zúčastnilo podujatia Linguamarket, ktoré organizuje FiF UK v spolupráci s občianskym združením Synonymum, ktoré na fakulte pôsobí.Na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) sa uskutočnilo prvé stretnutie zamestnávateľov, dodávateľov služieb a študentov jazykových, prekladateľských a tlmočníckych odborov.

 

V stánku ATCSK zľava J. Absolon (ASAP-translation.com), M. Kmeť, prezident ATCSK (Lexika).

 

M. Kmeť informuje účastnkov o činnosti ATCSK.