Štúdium prekladateľstva na vysokých školách na Slovensku.

15.09.2014 15:38

Opäť je tu september a to okrem iného so sebou prináša a príliv študentov na vysoké školy. Kde všade sa budú pripravovať na náročné povolanie prekladateľa, tlmočníka či podnikateľa v oblasti prekladateľstva? Aké jazykové kombinácie sa tento rok otvorili? Pripravili sme pre Vás prehľad študijných odborov pre prekladateľov.

 

BAKALÁRSKE študijné programy uskutočňované v INTERNEJ FORME:

Univerzita Konštantína Filozofa 
https://www.ff.ukf.sk

Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Štúdium prekladateľstva a tlmočníctva sa realizuje ako kombinácia dvoch z nasledovných jazykov:

·        anglický jazyk a kultúra (AJ)

·        francúzsky jazyk a kultúra (FJ)

·        nemecký jazyk a kultúra (NJ)

·        ruský jazyk a kultúra (RJ)

·        slovenský jazyk a kultúra (SJ)

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
https://www.ff.umb.sk

Prekladateľstvo a tlmočníctvo
kombinácia   študijných  programov

·        anglický jazyk a kultúra  -  francúzsky jazyk a kultúra

·        anglický jazyk a kultúra  -  nemecký jazyk a kultúra

·        anglický jazyk a kultúra  -  poľský jazyk a kultúra

·        anglický jazyk a kultúra  -  ruský jazyk a kultúra

·        anglický jazyk a kultúra  -  španielsky jazyk a kultúra

·        anglický jazyk a kultúra  -  taliansky jazyk a kultúra

·        francúzsky jazyk a kultúra  -  ruský jazyk a kultúra

·        nemecký jazyk a kultúra  -  poľský jazyk a kultúra

·        nemecký jazyk a kultúra  -  ruský jazyk a kultúra

·        nemecký jazyk a kultúra  -  taliansky jazyk a kultúra

·        španielsky jazyk a kultúra  -  ruský jazyk a kultúra

·        španielsky jazyk a kultúra  -  taliansky jazyk a kultúra

·        poľský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

slovenský jazyk a literatúra a 2.1.35. prekladateľstvo a tlmočníctvo

·        slovenský jazyk a literatúra  -  anglický jazyk a kultúra

·        slovenský jazyk a literatúra  -  francúzsky jazyk a kultúra

·        slovenský jazyk a literatúra  -  nemecký jazyk a kultúra       

·        slovenský jazyk a literatúra  -  taliansky jazyk a kultúra       

 

Univerzita Komenského v Bratislave
https://www.fphil.uniba.sk/

Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo

·        anglický jazyk a kultúra – bulharský jazyk a kultúra

·        anglický jazyk a kultúra – fínsky jazyk a kultúra

·        anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra

·        anglický jazyk a kultúra – chorvátsky jazyk a kultúra

·        anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra

·        anglický jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúra

·        anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra

·        anglický jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra

·        anglický jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra

·        anglický jazyk a kultúra – taliansky jazyk a kultúra

·        bulharský jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra

·        bulharský jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra

·        fínsky jazyk a kultúra - maďarský jazyk a kultúra

·        fínsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra

·        fínsky jazyk a kultúra- slovenský jazyk a kultúra

·        fínsky jazyk a kultúra - švédsky jazyk a kultúra

·        francúzsky jazyk a kultúra – rumunský jazyk a kultúra

·        francúzsky jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra

·        francúzsky jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra

·        holandský jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra

·        holandský jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra

 

Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa okrem toho otvára Európsky kurz konferenčného tlmočenia, postgraduálne 1-ročné štúdium v kombinácii angličtina-francúzština-španielčina.

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
https://www.ff.upjs.sk

·        anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku je študijný program, v ktorom je študijným odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo,

·        anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, v ktorom je študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo,

·        anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku, v ktorom je študijný obor prekladateľstvo a tlmočníctvo.

 

Prešovská univerzita v Prešove
https://www.unipo.sk

prekladateľstvo a tlmočníctvo (jednoodborové) 

·        ukrajinský jazyk a kultúra

 

prekladateľstvo a tlmočníctvo (v kombinácii)

·        anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra

·        anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra

·        anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra

·        anglický jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra

·        francúzsky jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra

·        francúzsky jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra

·        francúzsky jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra

·        nemecký jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra

·        nemecký jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra

·        ruský jazyk a kultúra – ukrajinský jazyk a kultúra