Spoločnosť Lexika sa stala novým členom ATCSK

29.04.2014 13:43

Na zasadnutí správnej rady Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska bola za riadneho člena prijatá spoločnosť Lexika, s.r.o.. Po preverení všetkých potrebných formalít hlasovali za prijatie všetci zúčastnení zástupcovia prekladateľských spoločností a privítali medzi sebou pána Michala Kmeťa, výkonného riaditeľa spoločnosti Lexika.s.r.o..

zľava doprava: Peter Zoričák (Tetras), Jiří Neužil (Aspena), Iveta Ondrušová (Skrivanek Slovensko), Jakub Absolon (ASAP-translation.com), Zuzana Záhradníková (Specta), Michal Kmeť (Lexika)