Konferencia Meet Central Europe 2019

21.02.2019 16:18

V spolupráci s asociáciami prekladateľských spoločností Maďarska, Rakúska a Česka organizujeme konferenciu Meet Central Europe, ktorá je jedinenčou platformou pre každoročné stretávanie prekladateľov a prekladateľských spoločností nielen zo strednej Európy. Či už ste agentúra alebo prekladateľ konferencia Meet Central Europe Vám každoročne ponúkne výnimočné kontakty a jedinečný obsah.

Prvý ročník sa konal 30. a 31. októbra 2018 v Budapešti a nasledujúci sa uskutoční okóbri 2019 v Prahe. Aktuálne informácie nájdete na www.meetcentraleurope.com a naše sociálne siete.

 

V spolupráci asociacemi překladatelských společností Maďarska, Rakouska a Slovenska
organizujeme konferenci MEET CENTRAL EUROPE, která je jedinečnou platformou pro
každoroční setkávání překladatelů a překladatelských společností nejen ze střední Evropy.
Ať jste agentura nebo překladatel, konference Meet Central Europe Vám každoročně
nabídne výjimečné kontakty a jedinečný obsah.
První ročník se konal 30. a 31. října 2018 v Budapešti a příští přivítáme v říjnu 2019 v Praze.
Pro více informací sledujte www.meetcentraleurope.com nebo naše sociální sítě Twitter a
LinkedIn.