Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska

Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska je profesijnou organizáciou združujúcou poskytovateľov prekladateľských, tlmočníckych, lokalizačných a ďalších jazykových služieb. Asociácia bola založená v roku 2006 v Nitre.

Základným poslaním asociácie je združovať prekladateľské spoločnosti pôsobiace na slovenskom trhu a zastupovať ich na stretnutiach s domácimi i zahraničnými inštitúciami a organizáciami. Medzi ďalšie ciele si asociácia kladie predovšetkým podporu vo vzdelávaní v odbore prekladateľských a tlmočníckych služieb, ktorú realizuje prostredníctvom spolupráce so slovenskými univerzitami.

Asociácia je od roku 2007 členom Európskej únie asociácií poskytovateľov prekladateľských služieb EUATC so sídlom v Bruseli, ktorá združuje národné asociácie prekladateľských spoločností. Viac informácií o EUATC nájdete na  www.euatc.org .

Aktuality

Štúdium prekladateľstva na vysokých školách na Slovensku.

15.09.2014 15:38
Opäť je tu september a to okrem iného so sebou prináša a príliv študentov na vysoké školy. Kde...

Keďže sa v praxi veľmi často stretávame s otázkou, načo mi bude dodatočná korektúra prekladu, rozhodli sme sa trošku priblížiť rozdiel medzi prekladom a korektúrou.

09.09.2014 09:44
Väčšina prekladov si vyžaduje tímové úsilie - prekladateľ, editor a korektor. Môžete si myslieť ,...

Európsky magisterský program v odbore prekladateľstva

02.07.2014 14:39
Európsky magisterský program v odbore prekladateľstva (European Master's in Translation, EMT) je...

Možnosti využitia strojového prekladu v slovenskom jazyku

19.06.2014 11:12
V poslednej dobe je v prekladateľskom odvetví čoraz viac počuť o strojových prekladoch (ďalej...

Juan les Pin 2014 - Medzinárodná konferencia EUATC

20.05.2014 09:45
Prezident Asocíácia prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK) Jakub Absolon sa zúčastnil...

Spoločnosť Lexika sa stala novým členom ATCSK

29.04.2014 13:43
Na zasadnutí správnej rady Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska bola za riadneho člena...

Zasadnutie správnej rady ATC SK

29.04.2014 13:00
Dňa 15.4. 2014 sa v Nitre uskutočnilo zasadnutie správnej rady Asociácie prekladateľských...

9. konferencia EUATC -THE LANGUAGE BUSINESS TOMORROW - TOWARDS A VIRTUAL FUTURE

04.04.2014 13:52
9. medzinárodná konferencia EUATC sa bude zamýšľať nad rastúcou globalizáciou jazykového priemyslu...

Stretnutie ATCSK so študentmi UKF v Nitre

04.04.2014 13:49
Dňa 31. 3. o 9,15 hod. sa v priestoroch Univerzity Konštantína filozofa v Nitre na Triede A. Hlinku...

Stretnutie ATCSK so študentmi UKF v Nitre

26.03.2013 11:00
Dňa 26. 3. o 11,00 hod. sa v priestoroch Univerzity Konštantína filozofa v Nitre na Triede A....
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>