Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska

Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska je profesijnou organizáciou združujúcou poskytovateľov prekladateľských, tlmočníckych, lokalizačných a ďalších jazykových služieb. Asociácia bola založená v roku 2006 v Nitre.

Základným poslaním asociácie je združovať prekladateľské spoločnosti pôsobiace na slovenskom trhu a zastupovať ich na stretnutiach s domácimi i zahraničnými inštitúciami a organizáciami. Medzi ďalšie ciele si asociácia kladie predovšetkým podporu vo vzdelávaní v odbore prekladateľských a tlmočníckych služieb, ktorú realizuje prostredníctvom spolupráce so slovenskými univerzitami.

Asociácia je od roku 2007 členom Európskej únie asociácií poskytovateľov prekladateľských služieb EUATC so sídlom v Bruseli, ktorá združuje národné asociácie prekladateľských spoločností. Viac informácií o EUATC nájdete na  www.euatc.org .

Aktuality

Zasadnutie správnej rady ATC SK

29.04.2014 13:00
Dňa 15.4. 2014 sa v Nitre uskutočnilo zasadnutie správnej rady Asociácie prekladateľských...

9. konferencia EUATC -THE LANGUAGE BUSINESS TOMORROW - TOWARDS A VIRTUAL FUTURE

04.04.2014 13:52
9. medzinárodná konferencia EUATC sa bude zamýšľať nad rastúcou globalizáciou jazykového priemyslu...

Stretnutie ATCSK so študentmi UKF v Nitre

04.04.2014 13:49
Dňa 31. 3. o 9,15 hod. sa v priestoroch Univerzity Konštantína filozofa v Nitre na Triede A. Hlinku...

Stretnutie ATCSK so študentmi UKF v Nitre

26.03.2013 11:00
Dňa 26. 3. o 11,00 hod. sa v priestoroch Univerzity Konštantína filozofa v Nitre na Triede A....

8. medzinárodná konferencia EUATC

26.03.2013 08:27
Prekladateľské odvetvie sa dalo do pohybu – zapnite si bezpečnostné pásy! Máme sa pripraviť na...

Zasadnutie správnej rady Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska

20.03.2013 08:26
Dňa 20. marca sa uskutočnilo zasadnutie správnej rady Asociácie prekladateľských spoločností...
<< 1 | 2 | 3 | 4