Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska

Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska je profesijnou organizáciou združujúcou poskytovateľov prekladateľských, tlmočníckych, lokalizačných a ďalších jazykových služieb. Asociácia bola založená v roku 2006 v Nitre.

Základným poslaním asociácie je združovať prekladateľské spoločnosti pôsobiace na slovenskom trhu a zastupovať ich na stretnutiach s domácimi i zahraničnými inštitúciami a organizáciami. Medzi ďalšie ciele si asociácia kladie predovšetkým podporu vo vzdelávaní v odbore prekladateľských a tlmočníckych služieb, ktorú realizuje prostredníctvom spolupráce so slovenskými univerzitami.

Asociácia je od roku 2007 členom Európskej únie asociácií poskytovateľov prekladateľských služieb EUATC so sídlom v Bruseli, ktorá združuje národné asociácie prekladateľských spoločností. Viac informácií o EUATC nájdete na  www.euatc.org .

Aktuality

Nový prezident ATCSK

12.03.2015 22:01
Dňa 11. marca 2015 sa v Nitre uskutočnilo zasadnutie Správnej rady Asociácie prekladateľských...

Zmluva o spolupráci s Filozofickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove

15.10.2014 12:59
Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK) podpísala zmluvu o spolupráci s...

Proč si objednat překlad u agentury a ne přímo u překladatele?

15.10.2014 12:17
Řada zákazníků může mít po zhlédnutí nabídky překladatelských agentur pocit, že je drahé, a tedy...

Stanovisko ATCSK k vyjadreniam predstaviteľov asociácie SAPT

25.09.2014 12:24
Neustále osočovanie prekladateľských agentúr, či už členov alebo nečlenov ATCSK ma priviedlo...

Štúdium prekladateľstva na vysokých školách na Slovensku.

15.09.2014 15:38
Opäť je tu september a to okrem iného so sebou prináša a príliv študentov na vysoké školy. Kde...

Keďže sa v praxi veľmi často stretávame s otázkou, načo mi bude dodatočná korektúra prekladu, rozhodli sme sa trošku priblížiť rozdiel medzi prekladom a korektúrou.

09.09.2014 09:44
Väčšina prekladov si vyžaduje tímové úsilie - prekladateľ, editor a korektor. Môžete si myslieť ,...

Európsky magisterský program v odbore prekladateľstva

02.07.2014 14:39
Európsky magisterský program v odbore prekladateľstva (European Master's in Translation, EMT) je...

Možnosti využitia strojového prekladu v slovenskom jazyku

19.06.2014 11:12
V poslednej dobe je v prekladateľskom odvetví čoraz viac počuť o strojových prekladoch (ďalej...

Juan les Pin 2014 - Medzinárodná konferencia EUATC

20.05.2014 09:45
Prezident Asocíácia prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK) Jakub Absolon sa zúčastnil...

Spoločnosť Lexika sa stala novým členom ATCSK

29.04.2014 13:43
Na zasadnutí správnej rady Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska bola za riadneho člena...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>