Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska

Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska je profesijnou organizáciou združujúcou poskytovateľov prekladateľských, tlmočníckych, lokalizačných a ďalších jazykových služieb. Asociácia bola založená v roku 2006 v Nitre.

Základným poslaním asociácie je združovať prekladateľské spoločnosti pôsobiace na slovenskom trhu a zastupovať ich na stretnutiach s domácimi i zahraničnými inštitúciami a organizáciami. Medzi ďalšie ciele si asociácia kladie predovšetkým podporu vo vzdelávaní v odbore prekladateľských a tlmočníckych služieb, ktorú realizuje prostredníctvom spolupráce so slovenskými univerzitami.

Asociácia je od roku 2007 členom Európskej únie asociácií poskytovateľov prekladateľských služieb EUATC so sídlom v Bruseli, ktorá združuje národné asociácie prekladateľských spoločností. Viac informácií o EUATC nájdete na  www.euatc.org .

Aktuality

Výročné zasadnutie ATCSK 2017

15.03.2017 12:00
Dňa 14. marca 2017 sa uskutočnilo zasadnutie správnej rady Asociácie prekladateľských spoločností...

Stretnutie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

02.03.2017 07:41
Dňa 1. 3. 2017 sa v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach...

Ocenenie prof. PhDr. Edity Gromovej, CSc., za dlhodobý prínos v rozvoji spolupráce

19.10.2016 12:05
Dňa 18. októbra 2016 sa Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska zúčastnila na zasadnutí...

Kvalitatívna norma pre prekladateľské služby: STN EN 15038

29.04.2015 17:50
Európsku normu EN 15038 Prekladateľské služby - Požiadavky na prekladateľské služby vydal...

Účasť na prvom ročníku podujatia Linguamarket v Bratislave.

08.04.2015 15:59
  ATCSK sa zúčastnilo podujatia Linguamarket, ktoré organizuje FiF UK v spolupráci...

Nový prezident ATCSK

12.03.2015 22:01
Dňa 11. marca 2015 sa v Nitre uskutočnilo zasadnutie Správnej rady Asociácie prekladateľských...

Zmluva o spolupráci s Filozofickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove

15.10.2014 12:59
Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK) podpísala zmluvu o spolupráci s...

Proč si objednat překlad u agentury a ne přímo u překladatele?

15.10.2014 12:17
Řada zákazníků může mít po zhlédnutí nabídky překladatelských agentur pocit, že je drahé, a tedy...

Stanovisko ATCSK k vyjadreniam predstaviteľov asociácie SAPT

25.09.2014 12:24
Neustále osočovanie prekladateľských agentúr, či už členov alebo nečlenov ATCSK ma priviedlo...

Štúdium prekladateľstva na vysokých školách na Slovensku.

15.09.2014 15:38
Opäť je tu september a to okrem iného so sebou prináša a príliv študentov na vysoké školy. Kde...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>