Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska

Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska je profesijnou organizáciou združujúcou poskytovateľov prekladateľských, tlmočníckych, lokalizačných a ďalších jazykových služieb. Asociácia bola založená v roku 2006 v Nitre.

Základným poslaním asociácie je združovať prekladateľské spoločnosti pôsobiace na slovenskom trhu a zastupovať ich na stretnutiach s domácimi i zahraničnými inštitúciami a organizáciami. Medzi ďalšie ciele si asociácia kladie predovšetkým podporu vo vzdelávaní v odbore prekladateľských a tlmočníckych služieb, ktorú realizuje prostredníctvom spolupráce so slovenskými univerzitami.

Asociácia je od roku 2007 členom Európskej únie asociácií poskytovateľov prekladateľských služieb EUATC so sídlom v Bruseli, ktorá združuje národné asociácie prekladateľských spoločností. Viac informácií o EUATC nájdete na  www.euatc.org .

Aktuality

Výročné zasadnutie FIT Europe 2018

21.11.2018 15:58
Výročné zasadnutie FIT Europe 2018 sa bude konať 24.11.2018 v Haagu, v Holandsku. Slovenskú...

Výročné zasadnutie ATCSK

05.03.2018 12:30
Dňa 1. marca 2018 sa v priestoroch spoločnosti Tetras s.r.o. v Žiline uskutočnilo výročné...

ATC SK - kľúčový partner výnimočného stredoeurópskeho projektu

13.02.2018 11:35
ATC SK v spolupráci s asociáciami prekladateľských spoločností Česka, Maďarska a Rakúska...

Prieskum prekladateľského trhu 2018

02.02.2018 09:06
  Do  piatka 16. februára 2018 prebieha Prieskum prekladateľského trhu 2018 - trendy,...

Stretnutie so zástupcami univerzít

26.01.2018 12:51
Dňa 24. januára 2018 sa na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo...

Ako rozbehnúť kariéru prekladateľa?

31.08.2017 15:35
Ako začať prekladať   Podobne ako pri iných povolaniach ani v prekladateľstve...

Prieskum európskeho prekladateľského trhu 2017

19.06.2017 09:30
Vo februári 2017 vykonali profesijné organizácie EUATC, Elia, GALA, expertná skupina LIND Európskej...

Zákutia tvorby terminológie 2. časť

19.05.2017 13:15
Ako vytvoriť firemnú terminologickú databázu?   V pokračovaní nášho príspevku...

Zákutia tvorby terminológie

02.05.2017 12:47
Správna terminológia je jeden zo základných kameňov dobrého prekladu. V tomto a nasledujúcom...

Stretnutie so študentmi na Prešovskej univerzite

24.03.2017 16:39
Dňa 22. 3. 2017 sa v priestoroch Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove konalo...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>