Tetras

TETRAS s hlavným sídlom v Mníchove (Bavorsko) je spoločnosť pôsobiaca v 5 krajinách, ktorá je od roku 1998 poskytovateľom služieb v oblasti technických prekladov, tlmočenia, lokalizácie, DTP, webdizajnu a technickej dokumentácie
Dnes spoločnosť TETRAS spolupracuje s viac ako 600 prekladateľmi, korektormi, odborníkmi a vedcami z viac ako 40 krajín sveta, pričom ročne spracuje viac ako 170 jazykových kombinácií. Zamestnáva 11 interných prekladateľov. Maximálne sa snaží uspokojiť vysoké požiadavky viac než 1500 zákazníkov.
 
ZAUJÍMAVOSTI
 
 • TETRAS patrí k svetovým TOP 100 poskytovateľom prekladateľských služieb
 • 88% našich zákazníkov sú z nemecky hovoriacich krajín (DE, AT, CH)
 • 75% ponúk sa vystavuje z nemeckého jazyka
 • 8 interných jazykov: angličtina, ruština, slovenčina, čeština, poľština, maďarčina, švédčina, francúzština
 • 22 projektových manažérov
 
 
NAŠE ODBORNÉ OBLASTI
Strojárstvo, elektrotechnika, elektronika, stavebná technika, procesná a skladovacia technika, poľnohospodárska technika, priemyselná technika, automobilový priemysel, chemický priemysel, ťažobný priemysel, výpočtová technika, mikroprocesorová technika, automatizačná technika, doprava, energetické hospodárstvo, atď
 
KVALITA
V roku 2003 bol v našej spoločnosti podľa normy ISO 9001:2000 zavedený a certifikovaný systém manažmentu kvality, ktorý bol v roku 2009 podľa normy ISO 9001:2008 aktualizovaný a recertifikovaný. 
Technické preklady zhotovujeme podľa normy EN 15038:2006 Prekladateľské služby, v ktorej je zdokumentovaný priebeh prekladateľského procesu. Nielen výber a nasadenie vhodného prekladateľa, ale aj náslená kontrola prekladu korektorom a vykonanie korektúry. Ďalším pravidlom je, že preklad a korektúru smú vykonávať iba rodení hovoriaci cieľového jazyka.
 
PREKLADATEĽSKÉ NÁSTROJE
 • Trados,
 • Transit,
 • Passolo,
 • across,
 • MemoQ
 • atď.