Specta

 
Specta ponúka profesionálne preklady a súvisiace služby vo viac ako 40 jazykov v kombinácii so slovenským, českým, anglickým, nemeckým jazykom. Prekladateľským a tlmočníckym službám sa venujeme viac ako 8 rokov.  
Pracujeme v súlade s EN 15038, Európskou normou pre prekladateľské služby. Všetci naši prekladatelia sú rodení hovorcovia a majú  profesionálne zázemie v konkrétnej.
 
Naše služby:
preklady 40 jazykov v kombinácii so slovenským, českým, anglickým, nemeckým jazykom 
korektúry textov
súdne overené preklady
konzekutívne a simultánne tlmočenie, tlmočenie po telefóne
prepis CD a DVD
grafické a DTP spracovanie, tlač preložených dokumentov
 
Prekladáme texty zo širokého spektra odvetví. Rozličné právne, ekonomické, či marketingové dokumenty, firemnú dokumentáciu, webové stránky i medicínske dokumenty. Špecializujeme sa však na technické preklady pre priemysel a výrobu kde sa zameriavame na preklady dokumentov ako napríklad: 
 • technické výkresy
 • návody na použitie, 
 • servisné príručky,
 • katalógy, 
 • produktové karty a opisy, 
 • školiaca dokumentácia, 
 • projektová dokumentácia,
 • návody na použitie vozidiel, 
 • špecifikácie vozidiel a strojových zariadení 
 • softvér, hardvér 
 • osobná elektronika.
 
Termíny dodania a rozsah dokumentov
Vďaka  profesionálnemu personálnemu zázemiu, technickému vybaveniu a  sofistikovaným prekladateľským softvérom, zvládneme akýkoľvek objem textu v akomkoľvek termíne. 
 
V našich službách sa snúbia profesionálny prístup, rýchle dodacie termíny a konkurencieschopné ceny.