Členovia

Členovia Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska v abecednom poradí

 

 

  ALIAS Translation, s.r.o.
Šancová 102, 832 04 Bratislava
     ASAP-translation.com, s.r.o.
Karpatská 2, 949 01 Nitra
  exe, a.s.
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
  Lexika, s.r.o.
Klincová 745/24, 821 08 Bratislava
  PORTER, s.r.o.
Pluhová 42, 831 03 Bratislava
  SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o.
Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina
  Specta, s.r.o.
Páričkova 1, 821 08 Bratislava
  TETRAS, s.r.o.
Dubová 6, 010 01 Žilina