Členovia

Členovia Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska v abecednom poradí

 

 

  ALIAS Translation, s.r.o.
Sliezska 9, 831 03 Bratislava
     ASAP-translation.com, s.r.o.
Ulica Boženy Němcovej 4, 949 01 Nitra
  exe, a.s.
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
  LEXIKA s.r.o.
Miletičova 21, 8210 09 Bratislava
  PORTER, s.r.o.
Plynárenská 3/D, 821 09 Bratislav
  SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o.
Mlynská 22, 040 01 Košice
  Specta, s.r.o.
Páričkova 1, 821 08 Bratislava
  TETRAS, s.r.o.
Vojtecha Tvrdého 8, 010 01 Žilina