Členovia

Členovia Asociácie prekladateľských spoločností Slovenska v abecednom poradí

 

 

  ALIAS Translation, s.r.o.
Sliezska 9, 831 03 Bratislava
     ASAP-translation.com, s.r.o.
Ulica B. Nemcovej 4, 949 01 Nitra
  exe, a.s.
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
  LEXIKA s.r.o.
Miletičova 21, 8210 09 Bratislava
  PORTER, s.r.o.
Plynárenská 3/D, 821 09 Bratislava
  Preklady bez hraníc, s.r.o.
Gusevova 6, 821 09 Bratislava
  SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o.
Mlynská 22, 040 01 Košice
  TETRAS, s.r.o.
Vojtecha Tvrdého 8, 010 01 Žilina
  Translata, s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava